Finansijska neovisnost Parlamenta BiH

Zastoj u formiranju Vijeća ministara BiH i usvajanju budžeta za ovu godinu uzrokovali su kašnjenje plata onih koji se finansiraju iz budžeta. Bez plata su nakratko ostali i državni parlamentarci. Da se to ne bi ponovilo, parlamentarna komisija za administrativne poslove predložila je izmjene zakona o platama, po kojima bi Parlament postao finansijski neovisan.