Romi najranjivija manjina u Evropi

Romi su najveći manjinski narod u Evropi. U Strazburu se nalazi Evropski sud za ljudska prava, posljednja instanca na kojoj pripadnici tog naroda mogu potražiti pravdu. Naša Dalija Hasanbegović istražila je da li su Romi bar u tom gradu ostvarili svoja ljudska prava. „Samo mali broj od više od 10 miliona Roma koji žive u […]

Romi su najveći manjinski narod u Evropi. U Strazburu se nalazi Evropski sud za ljudska prava, posljednja instanca na kojoj pripadnici tog naroda mogu potražiti pravdu.

Naša Dalija Hasanbegović istražila je da li su Romi bar u tom gradu ostvarili svoja ljudska prava.

„Samo mali broj od više od 10 miliona Roma koji žive u Evropi potražilo je pravdu na Evropskom sudu na ljudska prava. Većina nema izbora osim da živi sa diskriminacijom sa kojom je svakodnevno suočena“, rekla je ona.