Kontekst: Različita viđenja problema neplodnosti

Prva beba iz epruvete, Louise Brown, rođena je 1978. godine u Engleskom gradu Oldhamu. Od tada je putem vještačke oplodnje u svijetu rođeno više miliona beba. Vantjelesno začeće danas je rutinski postupak, ali je zakonska regulativa u ovom dijelu Evrope prilično komplicirana. Zakon o vještačkoj oplodnji bivao je čak i predmet predizborne kampanje. U ovom […]

Prva beba iz epruvete, Louise Brown, rođena je 1978. godine u Engleskom gradu Oldhamu. Od tada je putem vještačke oplodnje u svijetu rođeno više miliona beba. Vantjelesno začeće danas je rutinski postupak, ali je zakonska regulativa u ovom dijelu Evrope prilično komplicirana. Zakon o vještačkoj oplodnji bivao je čak i predmet predizborne kampanje.

U ovom izdanju Konteksta govorimo o različitim viđenjima problema neplodnosti i značaju njegovog rješavanja. Naši gosti:

– u Sarajevu profesor na Medicinskom fakultetu dr. Senad Mehmedbašić
– i u Zagrebu saradnik više laboratorija i klinika u regionu biolog Alfred Kniewald.

Emisiju vodi Marina Riđić