Protesti studenata u Pragu

U znak demonstracija zbog najavljenih vladinih reformi, za koje tvrde da će ograničiti akademske slobode, više hiljada studenata okupilo se u Pragu. Osim u Češkoj, studenti demonstriraju i u 40 španskih gradova.

U znak demonstracija zbog najavljenih vladinih reformi, za koje tvrde da će ograničiti akademske slobode, više hiljada studenata okupilo se u Pragu.

Osim u Češkoj, studenti demonstriraju i u 40 španskih gradova.