Predmet Sejdić-Finci prepreka zahtjevu BiH za članstvo u EU

Sve se češće spominje kako bi Bosna i Hercegovina, do juna ove godine, mogla podnijeti zahtjev za članstvo u Evropskoj uniji. Čuli smo listu uslova. I dok se daju novi zadaci, domaće vlasti još nisu riješile ni stare, poput provedbe presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić – Finci. Priču donosi Boris Gagić.

Sve se češće spominje kako bi Bosna i Hercegovina, do juna ove godine, mogla podnijeti zahtjev za članstvo u Evropskoj uniji.

Čuli smo listu uslova. I dok se daju novi zadaci, domaće vlasti još nisu riješile ni stare, poput provedbe presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić – Finci.

Priču donosi Boris Gagić.