Kontekst: Pitanje nestalih osoba

Više od dvije decenije pitanje nestalih brine većinu država ovog dijela Evrope. Nakon svih ratova u regiji, za nestalim još traga hiljade porodica, formirane su državne komisije, angažiraju se međunarodne organizacije i njihovi forenzički timovi. Gosti Konteksta su u Zagrebu pomoćnik ministra branitelja i predstojnik Vladina ureda za zatočene i nestale Ivan Grujić, u Sarajevu […]