Vladimir Bobetić o četvrtoj godišnjici nezavisnosti Kosova

Kosovo obilježava četvrtu godišnjicu od proglašenja nezavisnosti.  Obilježavanje ovog dana pratio je reporter Al Jazeere Vladimir Bobetić.

Kosovo obilježava četvrtu godišnjicu od proglašenja nezavisnosti. 

Obilježavanje ovog dana pratio je reporter Al Jazeere Vladimir Bobetić.