Održana Point konferencija u Sarajevu

Arapsko proljeće, rat u Siriji i mnoge druge informacije o tome kako su padale vlade u Tunisu, Egiptu i Libiji na internetu su prisutne u milionima gigabajta. O moći njihovih tehnologija koje mogu pokrenuti događanje naroda, raspravljalo se na Point konferenciji u Sarajevu, gdje su gostovali i aktivisti egipatske revolucije.

Arapsko proljeće, rat u Siriji i mnoge druge informacije o tome kako su padale vlade u Tunisu, Egiptu i Libiji na internetu su prisutne u milionima gigabajta.

O moći njihovih tehnologija koje mogu pokrenuti događanje naroda, raspravljalo se na Point konferenciji u Sarajevu, gdje su gostovali i aktivisti egipatske revolucije.