Ohrabrenje Grčkoj iz Brisela

Odluka o pomoći Grčkoj očekuje se u ponedjeljak. Nakon održane videokonferencije, predsjedavajući eurogrupe Jean-Claude Juncker je rekao da predstoje pregovori o tehničkim detaljima.  Odnose se na detaljne liste potrebnih ušteda i vremenskog okvira za njihovo provođenje.