Kontekst: Odlaganje otpada

Kako obezbijediti adekvatno zbrinjavanje otpada? Koliko je prerada otpada značajna za proizvodnju energije? Je li korištenje otpada uslovljeno zaštitom okoliša? O ovoj temi u emisiji Kontekst govore: u Zagrebu profesor na Fakultetu strojarstva i brodogradnje, dr. Slaven Dobrović, u Beogradu profesor na Mašinskom fakultetu, dr. Aleksandar Jovović, te u Sarajevu stručnjak za proizvodnju energije Emir Avdić. […]