Assadovo hemijsko oružje uznemirilo svijet

Ni novi medijator za Siriju Lakhdar Brahimi nije uspio pomiriti zaraćene strane u toj zemlji. Na mirovnom sporazumu i diplomatskom rješenju i dalje insisitira Rusija. No, nakon sve glasnijih predviđanja da bi Asadov režim mogao upotrijebiti hemijsko oružje protiv svoga naroda, Amerika ponovno o Siriji razgova sa Rusijom. 

Ni novi medijator za Siriju Lakhdar Brahimi nije uspio pomiriti zaraćene strane u toj zemlji.

Na mirovnom sporazumu i diplomatskom rješenju i dalje insisitira Rusija. No, nakon sve glasnijih predviđanja da bi Asadov režim mogao upotrijebiti hemijsko oružje protiv svoga naroda, Amerika ponovno o Siriji razgova sa Rusijom.