Tehnološke kompanije u 2012.

Ovo je bila teška godina za neke od najvećih tehnoloških kompanija, naročito za Facebook, Zyngu i Groupon. Vrijednost njihovih dionica, nakon što su se pojavile na berzi, kontinuirano je padala. Da li će ove kompanije učiti na svojim greškama i šta možemo očekivati naredne godine predmet je mnogih polemika u poslovnom svijetu. Priča Emira Nuhanovića.