Rijekama ka zapadu

Od 2. januara 2013. godine, Al Jazeera Balkans počinje emitirati serijal o stvaranju savremenog svijeta i širenju civilizacije. Serijal je sniman u 16 zemalja svijeta, kreće od začeća zemljoradnje, prvih gradova i carstava Mezopotamije, prvih religijskih promišljanja i pokazuje kako je razvoj civilizacije tekao od izvora – Bliskog istoka, mjesta koje je milenijima bilo ekonomski, […]