Svetlana Đurđević-Lukić o fiskalnoj litici

O tzv. fiskalnoj litici pred kojom se nalaze Sjedinjene Države razgovaramo sa Svetlanom Đurđević-Lukić, potpredsjednicom Foruma za međunarodne odnose i istraživačicom u Institutu za međunarodnu politiku 

O tzv. fiskalnoj litici pred kojom se nalaze Sjedinjene Države razgovaramo sa Svetlanom Đurđević-Lukić, potpredsjednicom Foruma za međunarodne odnose i istraživačicom u Institutu za međunarodnu politiku