Održan Svjetski bošnjački kongres

U Sarajevu je održana izborna skupština Svjetskog bošnjačkog kongresa. Riječ je o osnivanju, kako je rečeno, krovne organizacije svih Bošnjaka svijeta, koja će brinuti o afirmaciji bošnjačkog nacionalnog identiteta.

U Sarajevu je održana izborna skupština Svjetskog bošnjačkog kongresa. Riječ je o osnivanju, kako je rečeno, krovne organizacije svih Bošnjaka svijeta, koja će brinuti o afirmaciji bošnjačkog nacionalnog identiteta.