Muamer Zukorlić o Svjetskom bošnjačkom kongresu

U Sarajevu se održava izborna skupština i prvo zasjedanje Svjetskog bošnjačkog kongresa. Iako je istaknuto da je Svjetski bošnjački kongres nacionalna nadstranačka organizacija, ipak će pratiti politička kretanja u zemlji, regiji i svijetu.  O Svjetskom bošnjačkom kongresu za Al Jazeeru je govorio Muamer Zukorlić.

U Sarajevu se održava izborna skupština i prvo zasjedanje Svjetskog bošnjačkog kongresa. Iako je istaknuto da je Svjetski bošnjački kongres nacionalna nadstranačka organizacija, ipak će pratiti politička kretanja u zemlji, regiji i svijetu. 

O Svjetskom bošnjačkom kongresu za Al Jazeeru je govorio Muamer Zukorlić.