Srbija: Javni dug u 2011. veći od polovine BDP-a

Državna revizorska institucija Srbije podnijela je svoj godišnji izvještaj. Utvrdila je da je visina javnog duga zemlje za 2011. godinu iznosila 15 milijardi eura. To je 51 posto BDP-a države, i iznad je nivoa predviđenog Zakonom o budžetskom sistemu. Nepravilnosti u javnim nabavkama premašile su 415 miliona eura u 2011. godini, prema izvještaju Državne revizorske […]

Državna revizorska institucija Srbije podnijela je svoj godišnji izvještaj. Utvrdila je da je visina javnog duga zemlje za 2011. godinu iznosila 15 milijardi eura. To je 51 posto BDP-a države, i iznad je nivoa predviđenog Zakonom o budžetskom sistemu. Nepravilnosti u javnim nabavkama premašile su 415 miliona eura u 2011. godini, prema izvještaju Državne revizorske institucije.

Prilog Đorđe Kostića