Kontekst: Uloga nevladinih organizacija u regiji

Kako rade i kakvi su učinci hiljada nevladinih organizacija u regiji? Je li civilni sektor čuvar demokratije ili zastupa samo interese pojedinaca? Ima li utjecaja na donošenje važnih političkih odluka? Jesu li nevladine organizacije često produžena ruka političkih partija? U ovom izdanju Konteksta govorimo o nevladinom sektoru, svojevrsnoj inflaciji nevladinih organizacija, njihovom značaju, očekivanjima i […]

Kako rade i kakvi su učinci hiljada nevladinih organizacija u regiji? Je li civilni sektor čuvar demokratije ili zastupa samo interese pojedinaca? Ima li utjecaja na donošenje važnih političkih odluka? Jesu li nevladine organizacije često produžena ruka političkih partija?

U ovom izdanju Konteksta govorimo o nevladinom sektoru, svojevrsnoj inflaciji nevladinih organizacija, njihovom značaju, očekivanjima i rezultatima, koje u praksi ostvaruju hiljade različitih udruženja.

Gosti emisije su: u Sarajevu – direktor Inicijative za bolju i humaniju inkluziju, dr. Žarko Papić, u Zagrebu – jedan od najangažiranijih mladih intelektualaca Hrvatske, profesor na Filozofskom fakultetu, dr. Mate Kapović i u Beogradu – predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava, Sonja Biserko. Večerašnji Kontekst vodi Marina Riđić.