Amerikanci protestuju protiv oružja

Jedan dio amerikanaca smatra da se treba uvesti strožija kontrola prodaje oružja. Neki od njih okupili su se u Washingtonu kako bi mirnim demonstracijama političarima poslali svoju poruku.

Jedan dio amerikanaca smatra da se treba uvesti strožija kontrola prodaje oružja. Neki od njih okupili su se u Washingtonu kako bi mirnim demonstracijama političarima poslali svoju poruku.