Kontrast avioindustrije Zapada i Istoka

Sa krizom koja nikako ne pokazuje znake slabljenja – i Evropska i američka avioindustija svakodnevno se suočava sa problemima. Za to vrijeme na tržištu Bliskog istoka situacija je bitno drugačija. Sajam poslovne avijacije u Ujedinjenim Arapskim Emiratima je to i pokazao. 

Sa krizom koja nikako ne pokazuje znake slabljenja – i Evropska i američka avioindustija svakodnevno se suočava sa problemima.

Za to vrijeme na tržištu Bliskog istoka situacija je bitno drugačija. Sajam poslovne avijacije u Ujedinjenim Arapskim Emiratima je to i pokazao.