Kenija prevazilazi digitalne razlike

Iz UN-a tvrde da je pristup internetu osnovno ljudsko pravo. Svaka država to pravo treba da garantuje i štiti. Ali širom svijeta, kada se posmatra ko ima pristup internetu i kako – postoje velike, takozvane digitalne razlike. U Africi, Kenija predvodi grupu zemalja koje su odlučile tu razliku prevazići.

Iz UN-a tvrde da je pristup internetu osnovno ljudsko pravo. Svaka država to pravo treba da garantuje i štiti.

Ali širom svijeta, kada se posmatra ko ima pristup internetu i kako – postoje velike, takozvane digitalne razlike. U Africi, Kenija predvodi grupu zemalja koje su odlučile tu razliku prevazići.