Postignut dogovor o Evropskoj bankarskoj uniji

Evropska unija postigla je dogovor o Evropskoj bankarskoj uniji. Evropska centralna banka vršit će nadzor Unije, kojom će biti obuhvaćeno između 150 i 200 najvećih banaka u Uniji. Zemlje članice su zadovoljne, naročito Njemačka i Francuska. A deblji kraj izvukli su direktori banaka obuhvaćenih unijom.

Evropska unija postigla je dogovor o Evropskoj bankarskoj uniji. Evropska centralna banka vršit će nadzor Unije, kojom će biti obuhvaćeno između 150 i 200 najvećih banaka u Uniji.

Zemlje članice su zadovoljne, naročito Njemačka i Francuska. A deblji kraj izvukli su direktori banaka obuhvaćenih unijom.