Odobreno 49 milijardi eura pomoći Grčkoj

Ministri finansija Evropske unije i MMF odobrili su više od 49 milijardi eura pomoći za Grčku. Prva rata odlazi Atini već naredne sedmice, a kompletna suma biće isplaćena do kraja marta.

Ministri finansija Evropske unije i MMF odobrili su više od 49 milijardi eura pomoći za Grčku. Prva rata odlazi Atini već naredne sedmice, a kompletna suma biće isplaćena do kraja marta.