Milka Smilevska o presudi spram Makedonije

Evropski sud za ljudska prava u Strazburu proglasio je Makedoniju odgovornom za loše postupanje prema Khaledu El-Masriju, njemačkom građaninu libanskog porijekla.  Iz Skoplja se javila Milka Smilevska.

Evropski sud za ljudska prava u Strazburu proglasio je Makedoniju odgovornom za loše postupanje prema Khaledu El-Masriju, njemačkom građaninu libanskog porijekla. 

Iz Skoplja se javila Milka Smilevska.