Makedonija prekršila ljudska prava El-Masrija

Evropski sud za ljudska prava u Strazburu proglasio je Makedoniju odgovornom za loše postupanje prema Khaledu El-Masriju, njemačkom građaninu libanskog porijekla.  Podsjećamo na pozadinu cijelog slučaja.

Evropski sud za ljudska prava u Strazburu proglasio je Makedoniju odgovornom za loše postupanje prema Khaledu El-Masriju, njemačkom građaninu libanskog porijekla. 

Podsjećamo na pozadinu cijelog slučaja.