Kontekst: Zaštita ljudskih prava

Je li u regiji zadovoljavajuća zaštita temeljnih ljudskih prava? Koja se prava najčešće krše, a koje su kategorije stanovništva najugroženije? Jesu li zaštiti ljudskih prava istinski posvećene institucije sistema? Ima li političke volje za rješavanje ovih problema? U ovom izdanju Konteksta razgovaramo o ljudskim pravima. Gosti emisije su: u Sarajevu – pomoćnica ministra za ljudska […]

Je li u regiji zadovoljavajuća zaštita temeljnih ljudskih prava? Koja se prava najčešće krše, a koje su kategorije stanovništva najugroženije?

Jesu li zaštiti ljudskih prava istinski posvećene institucije sistema? Ima li političke volje za rješavanje ovih problema?

U ovom izdanju Konteksta razgovaramo o ljudskim pravima.

Gosti emisije su: u Sarajevu – pomoćnica ministra za ljudska prava i izbjeglice Saliha Đuderija, u Zagrebu – programska voditeljica Centra za mirovne studije Sandra Benčić i u Beogradu – direktor Komiteta pravnika za ljudska prava Milan Antonijević.

Kontekst vodi Adnan Rondić.