Između turizma i ekologije

Venecija u značajnoj mjeri živi od kruzera koji njenu kasu svake godine pune milionima eura. No, otpor građana prema ovim plutajućim gradovima sve je veći. Više ih zabrinjava ekologija nego opstanak gradske ekonomije. Priču iz Venecije donosi Claudio Lavanga.