Kontekst: Politički odnosi Bugarske i Makedonije

Šta je sporno u historiji i političkim odnosima Bugarske i Makedonije? Zašto zvanična Sofija optužuje Makedoniju za antibugarsku politiku? Hoće li – nakon Grčke i Bugarska biti prepreka za pristup Makedonije evropskim integracijama? Može li se govoriti i o teritorijalnim pretenzijama? Osim grčkog veta u vezi sa imenom države – Makedoniji prijeti još jedan veto […]

Šta je sporno u historiji i političkim odnosima Bugarske i Makedonije? Zašto zvanična Sofija optužuje Makedoniju za antibugarsku politiku?

Hoće li – nakon Grčke i Bugarska biti prepreka za pristup Makedonije evropskim integracijama? Može li se govoriti i o teritorijalnim pretenzijama?

Osim grčkog veta u vezi sa imenom države – Makedoniji prijeti još jedan veto na putu eurointegracija – ovaj put od Bugarske. U ovom izdanju Konteksta govorimo o složenosti bilateralnih odnosa dvije zemlje u svjetlu makedonskog evropskog puta.

Gosti emisije su: u Skoplju – bivši ministar u Vladi Makedonije, profesor na Pravnom fakultetu, dr. Vlado Popovski i u Sofiji – novinar Nikolaj Krastev i u Zagrebu – profesor historije na Filozofskom fakultetu dr. Željko Holjevac.

Kontekst vodi Marko Radoja.