Etiketa “Made in France” rješenje krize

Industrijski rast u Francuskoj polako blijedi. No pojedini privrednici smatraju da su pronašli rješenje, a to su proizvodi sa etiketom “Made in France”. Nekoliko malih francuskih kompanija organizovalo je sajam proizvoda koji se proizvode u Francuskoj. Time žele promovisati domaće proizvode jer vjeruju da se jedino tako mogu nadmetati sa jeftinijim uvoznim proizvodima.

Industrijski rast u Francuskoj polako blijedi. No pojedini privrednici smatraju da su pronašli rješenje, a to su proizvodi sa etiketom “Made in France”.

Nekoliko malih francuskih kompanija organizovalo je sajam proizvoda koji se proizvode u Francuskoj. Time žele promovisati domaće proizvode jer vjeruju da se jedino tako mogu nadmetati sa jeftinijim uvoznim proizvodima.