Nezadovoljstvo Mariborčana eskaliralo u proteste

Radari su projekat javno-privatnog partnerstva vrijedan 29 miliona eura. Samo u prve dvije sedmice bilo je 27.000 prekršaja prebrze vožnje. Mariborčani su se zbog toga pobunili, a protest protiv radara prerastao je u pobunu protiv gradonačelnika. Prilog Martine Kiseljak.

Radari su projekat javno-privatnog partnerstva vrijedan 29 miliona eura. Samo u prve dvije sedmice bilo je 27.000 prekršaja prebrze vožnje. Mariborčani su se zbog toga pobunili, a protest protiv radara prerastao je u pobunu protiv gradonačelnika.

Prilog Martine Kiseljak.