Pobačaj – tabu tema u Irskoj

Grupe za zaštitu pravaa žena kažu da finansijski problemi u Irskoj vode u krizu druge vrste. U toj zemlji abortusi su strogo zabranjeni. No, sada postoji zabrinutost da zbog sve većeg siromaštva žene više neće biti u mogućnosti pobačaj napraviti u inostranstvu. Priču iz Dublina donosi Laurence Lee.