Kontekst: Obilježavanje državnih praznika

Prvo zasjedanje ZAVNOBIH-a slavi se u Bosni i Hercegovini već 69 godina kao državni praznik. Jedan dio države, međutim, ni ove godine nije obilježio Dan državnosti. Koji su motivi i šta je pozadina takvog pristupa? Kako je to pitanje uređeno u državama regije? Zašto su praznici na Balkanu više od praznika? U ovom izdanju Konteksta razgovaramo o […]