Kanada: Uzgajanje marihuane u medicinske svrhe

Marihuana se uglavnom širom svijeta smatra ilegalnom drogom. No, postoje izuzeci. Već deset godina, u Kanadi je dozvoljeno koristiti kanabis za određena oboljenja. Kako saznaje Daniel Lak, pacijenti kojima je propisana, sada mogu legalno uzimati časove o tome kako uzgajati vlastite lijekove i pobrinuti se da policija nema ništa protiv.