Katarina Drlja sa sastanka o budžetu EU

Evropske sastale su se u Briselu u pokušaju da se dogovore o zajedničkom budžetu EU u idućih sedam godina. Prijedlog budžeta EU predviđa rashode od preko milijardu eura u razdoblju od 2014. do 2020. Prosječno će svaka zemlja-članica biti obavezna da u proračun EU uloži jedan procent svog godišnjeg bruto domaćeg proizvoda.

Evropske sastale su se u Briselu u pokušaju da se dogovore o zajedničkom budžetu EU u idućih sedam godina.

Prijedlog budžeta EU predviđa rashode od preko milijardu eura u razdoblju od 2014. do 2020.

Prosječno će svaka zemlja-članica biti obavezna da u proračun EU uloži jedan procent svog godišnjeg bruto domaćeg proizvoda.