Povećan javni dug Srbije

Javni dug Srbije porastao je za dodatnih 740 miliona evra za koliko se država zadužila prodajom evroobveznica. Nova zaduživanja u Beogradu pravdaju velikim rupama u budžetu koje moraju da budu popunjene kako bi država mogla da funkcioniše u narednoj godini.  

Javni dug Srbije porastao je za dodatnih 740 miliona evra za koliko se država zadužila prodajom evroobveznica.

Nova zaduživanja u Beogradu pravdaju velikim rupama u budžetu koje moraju da budu popunjene kako bi država mogla da funkcioniše u narednoj godini.