Utaja poreza otežava recesiju u Italiji

Italija koja je ipak odmakla stepenicu dalje od Španije, sa kojom su je načešće poredili prošle godine, ipak se nije skroz odbranila od efekata dužničke krize. Vlada premijera Montija značajno je smanjila troškove zaduživanja, no državna kasa bila bi daleko punija kada bi se otklonio jedan dugogodišnji problem – utaja poreza.

Italija koja je ipak odmakla stepenicu dalje od Španije, sa kojom su je načešće poredili prošle godine, ipak se nije skroz odbranila od efekata dužničke krize. Vlada premijera Montija značajno je smanjila troškove zaduživanja, no državna kasa bila bi daleko punija kada bi se otklonio jedan dugogodišnji problem – utaja poreza.