Sirija: Svakodnevna borba porodica u Halepu

Dok sirijska opozicija pokušava pridobiti međunarodnu podršku, na terenu se nasilje ne smanjuje. Andrew Simmons je uspio doći do jedne porodice u Halepu, koja svaki dan provodi u strahu za vlastiti život.

Dok sirijska opozicija pokušava pridobiti međunarodnu podršku, na terenu se nasilje ne smanjuje. Andrew Simmons je uspio doći do jedne porodice u Halepu, koja svaki dan provodi u strahu za vlastiti život.