Odnos SAD-a prema Balkanu ostaje isti

Nakon nedavne posjete američke državne sekretarke Hillary Clinton zemljama Zapadnog Balkana američka vlada poručuje političarima u Bosni i Hercegovini da je spremna raditi samo sa onima koji će voditi zemlju ka euroatlanskim integracijama. Izvještava Ivica Puljić.

Nakon nedavne posjete američke državne sekretarke Hillary Clinton zemljama Zapadnog Balkana američka vlada poručuje političarima u Bosni i Hercegovini da je spremna raditi samo sa onima koji će voditi zemlju ka euroatlanskim integracijama. Izvještava Ivica Puljić.