Ćerimagić o Arhuskoj konvenciji

Gostu u studiju Al Jazeeri u Zagrebu bio je Enes Ćerimagić, pravni stručnjak u nevladinoj organizaciji Zelena akcija. On je govorio koliko je Arhuska konvencija doprinijela unapređenju pitanja zaštite životne okoline, njenoj primjeni, te o iskustvima u Europi nakon donošenja ove Konvencije.