Banjalučki Priručnik za primjenu Arhuske konvencije

U zgradi Vlade bh. entiteta Republika Srpska promoviran je Priručnik za praktičnu primjenu Arhuske konvencije. Riječ je o dokumentu koji regulira prava građana u oblasti očuvanja životne okoline. O kojim pravima je riječ? Priču donosi Ljiljana Smiljanić.