Srbija olakšava kupovinu putem interneta

Plaćanje preko interneta u Srbiji nije jednostavno. Međutim, do kraja godine trebalo bi da bude izmijenjen Zakon o deviznom poslovanju, koji je do sada kočio slobodno poslovanje preko interneta. Očekuje se lakši dolazak kompanija koje omogućavaju on-line plaćanje. Prilog Marka Subotića. 

Plaćanje preko interneta u Srbiji nije jednostavno. Međutim, do kraja godine trebalo bi da bude izmijenjen Zakon o deviznom poslovanju, koji je do sada kočio slobodno poslovanje preko interneta.

Očekuje se lakši dolazak kompanija koje omogućavaju on-line plaćanje.

Prilog Marka Subotića