Briga za staračku populaciju u Kini

U toku je Kongres komunističke partije u Pekingu, gdje državni medij posebno hvali odlazeće lidere partije. Međutim, kritičari tvrde kako upravo ta vlada nije uspjela da riješi neke od glavnih socijalnih problema u zemlji, među kojima i pitanje staračke populacije. O starim i iznemoglim tradicionalno se brine kod kuće, ali sve više djece roditelje šalje […]

U toku je Kongres komunističke partije u Pekingu, gdje državni medij posebno hvali odlazeće lidere partije. Međutim, kritičari tvrde kako upravo ta vlada nije uspjela da riješi neke od glavnih socijalnih problema u zemlji, među kojima i pitanje staračke populacije.

O starim i iznemoglim tradicionalno se brine kod kuće, ali sve više djece roditelje šalje u staračke domove.