Zabrana kockanja u Mađarskoj

Finansijska kriza sve više nagriza i Mađarsku. Umjesto očekivanog rasta ova zemlja ulazi u recesiju.   Kako bi održala budžetski deficit ispod 3 posto BDP-a,  iduće godine Mađarska mora da uštedi 1,3 milijarde eura. Mjere štednje podrazumijevaju bolna kresanja javne potrošnje, plata i penzija ali i rezove u kockarskoj industriji. Slot-mašine od sada su zabranjene […]

Finansijska kriza sve više nagriza i Mađarsku. Umjesto očekivanog rasta ova zemlja ulazi u recesiju.  

Kako bi održala budžetski deficit ispod 3 posto BDP-a,  iduće godine Mađarska mora da uštedi 1,3 milijarde eura.

Mjere štednje podrazumijevaju bolna kresanja javne potrošnje, plata i penzija ali i rezove u kockarskoj industriji. Slot-mašine od sada su zabranjene u svim kafićima.