Kontekst: Inflacija u regiji

Prijeti li državama regije realna opasnost od inflacije? Je li inflacija rezultat unutrašnjih slabosti ili je izazvana vanjskim faktorima? Imaju li vlade instrumente ekonomske politike za suprotstavljanje inflaciji? Kakvu ulogu u monetarnoj stabilnosti imaju finansijske institucije? Inflacija je često bila jedan od najvećih problema kako u regiji tako i u drugim dijelovima svijeta. Iako su […]