Janukovičeva stranka proslavila pobjedu u Ukrajini

Međunarodni posmatrači parlamentarne izbore održane u nedjelju u Ukrajini smatraju korakom unazad. OSCE je zaključio da su vladajući koristili javne resurse, da su mediji bili pristrani, te je izostala transparentnost u finansiranju stranaka. Uprkos svemu, Janukovičeva stranka proslavila je pobjedu. Analitičari ipak primjećuju da je opozicija ojačala svoju poziciju. 

Međunarodni posmatrači parlamentarne izbore održane u nedjelju u Ukrajini smatraju korakom unazad. OSCE je zaključio da su vladajući koristili javne resurse, da su mediji bili pristrani, te je izostala transparentnost u finansiranju stranaka.

Uprkos svemu, Janukovičeva stranka proslavila je pobjedu. Analitičari ipak primjećuju da je opozicija ojačala svoju poziciju.