Američki san u očima imigranata

Što je danas “Američki san”? Naš novinar Rob Reynolds istraživao je to u Kaliforniji. Nakon priče s porodicom koja je u Americi već generacijama, ovaj put donosi priču o američkom snu iz perspektive ljudi koji su nedavno imigrirali u SAD.

Što je danas “Američki san”? Naš novinar Rob Reynolds istraživao je to u Kaliforniji. Nakon priče s porodicom koja je u Americi već generacijama, ovaj put donosi priču o američkom snu iz perspektive ljudi koji su nedavno imigrirali u SAD.