Trgovina ljudima – treći najunosniji posao na svijetu

Prema procjenama Ujedinjenih naroda, trgovina ljudima postala je u 21. stoljeću treći najunosniji posao na svijetu, nakon trgovine oružjem i drogama. Svake godine, 700.000 žena, djece i muškaraca bude prodato u bijelo roblje. Najčešće dolaze iz siromašnih država, a jedna od kritičnijih je Rumunija gdje je boravila Mirjana Hrga.