Kosovo: Rezolucija o normalizaciji odnosa sa Srbijom

Većina stranaka u kosovskoj Skupštini glasala je za Rezoluciju o normalizaciji odnosa sa Srbijom. Rezolucija ističe da dijalog i njeni rezultati trebaju biti u saglasnosti sa suverenitetom, međunarodnim subjektivitetom, teritorijalnim integritetom i unutrašnjim ustavnim uređenjem Kosova. Predviđeno je da dijalog vodi kosovska Vlada i da redovno izvještava Skupštinu o toku dijaloga. Sporazum bi na kraju […]

Većina stranaka u kosovskoj Skupštini glasala je za Rezoluciju o normalizaciji odnosa sa Srbijom. Rezolucija ističe da dijalog i njeni rezultati trebaju biti u saglasnosti sa suverenitetom, međunarodnim subjektivitetom, teritorijalnim integritetom i unutrašnjim ustavnim uređenjem Kosova.

Predviđeno je da dijalog vodi kosovska Vlada i da redovno izvještava Skupštinu o toku dijaloga. Sporazum bi na kraju trebao biti  ratificiran u Skupštini.

Prilog Avnija Ahmetaja.