Avni Ahmetaj o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije

Sa 68 glasova za, tri protiv i četiri uzdržana, Skupština Kosova usvojila je Rezoluciju o normalizaciji odnosa Republike Kosova i Republike Srbije.  Rezolucija ističe dijalog sa Srbijom, ali u skladu sa suverenitetom Kosova, međunarodnim subjektivitetom, teritorijalnim integritetom i unutrašnjim ustavnim uređenjem. Skupština Kosova dat će ovlaštenja izvršnim organima da predvode buduće razgovore sa Beogradom, uz […]

Sa 68 glasova za, tri protiv i četiri uzdržana, Skupština Kosova usvojila je Rezoluciju o normalizaciji odnosa Republike Kosova i Republike Srbije. 

Rezolucija ističe dijalog sa Srbijom, ali u skladu sa suverenitetom Kosova, međunarodnim subjektivitetom, teritorijalnim integritetom i unutrašnjim ustavnim uređenjem. Skupština Kosova dat će ovlaštenja izvršnim organima da predvode buduće razgovore sa Beogradom, uz angažman parlamentarnih komisija. 

Zasjedanje kosovske Skupštine pratio je naš Avni Ahmetaj.