Otežano vraćanje dugova BiH

Bosna i Hercegovina ove godine treba vratiti blizu 30 miliona eura na ime kredita Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), dok ta cifra za narednu godinu iznosi 160 miliona. Entiteti se sa time, kao dužnici, teško nose, jer se nije dogodio očekivani privredni rast, ni povećanje budžetskih prihoda. Smanjene su investicije, nema razvojnih projekata, pa su prognoze […]